6Albums

Onderhoud van de website gebeurt in de Backend.

Adres: http://www.ikonenmuseumkampen.nl/typo3

Tijdelijk: http://responsive.wimroukema.nl/typo3

 

Voorzieningen voor het tonen van albums en de onderliggende foto’s:

Werkwijze in ‘t kort:

  1. 1.Maak een directory. 

  2. 2.Upload de foto’s naar de aangemaakte directory. Massupload is mogelijk. 

  3. 3.Maak een record in de folder “Albums” en koppel daaraan de aangemaakte directory. 

  4. 4.Schoon de cache. 

Het nieuwe album wordt nu getoond.

 

Gedetailleerde werkwijze:

 

Aanmaken directory

De werkwijze veronderstel ik hier als bekend zijnde; hij is beschreven in het document “Bestanden uploaden”.

Uploaden foto’s

Deze werkwijze veronderstel ik hier als bekend.
Ter herinnering: de foto’s worden na het uploaden automatisch verkleind.

Aanmaken record onder folder “Albums”

Stappen:

Selecteer de module “Lijst” en de folder “Albums”.
Resultaat:

 

Door te klikken op het plusje, kun je een nieuw record toevoegen.

 

De titel is verplicht, zet hierin de naam van het album.

Type: Selecteer de optie: “Map uit opslag”. De velden veranderen en het resultaat is:

Klik op bestandsopslag: De keuze verschijnt: fileadmin / (auto created). Selecteer deze enige optie.

 
Dan komt er weer een melding dat de velden gaan veranderen. De verandering in dit geval is dat de rubriek “Map” van inhoud is voorzien.
 

Initieel komt er in de rubriek “Map” een soort foutmelding. Negeer deze. Selecteer vervolgens de gewenste map.

De tab “Toegang”:
Begin- en einddatum waarop het album getoond mag worden (optioneel).

De tab “Media Album”:
Hierin kun je een beschrijving van het album geven. Heb ik zelf niet mee gewerkt.

Sla op en deze stap is gereed.

Schonen van de cache

Met de bliksemschicht rechtsbovenin wordt de (Frontend) cache geschoond. Dit is noodzakelijk omdat anders het nieuwe album niet wordt getoond.