10Diversen

Onderhoud van de website gebeurt in de Backend.

Adres: http://www.ikonenmuseumkampen.nl/typo3

 

In dit hoofdstuk komen diverse mogelijkheden van Typo3 aan de orde die in de voorafgaande hoofdstukken niet aan de orde zijn gekomen.

 

1.1Geschiedenis/herstel

Klik met de rechtermuisknop op een pagina. Een popup-menu verschijnt. Laatste optie is: Geschiedenis/herstel.

Als je op deze optie klikt, verschijnt in de werkruimte als voorbeeld, het volgende overzicht:

Te zien is wanneer de pagina is gewijzigd, en door wie. En wat de wijziging behelst.
 

Geheel rechts is een icoontje te zien waarmee de wijziging kan worden teruggedraaid.

Achtergrond informatie:
De doorgevoerde mutaties worden uit een “history tabel” gehaald. Van tijd tot tijd wordt deze tabel geschoond. In een ongelukkige situatie kan het dus zijn dat de laatste wijzigingen niet meer bekend zijn.
Het schonen van tabellen kan de administrator uitvoeren in de Backend. Schonen houdt in dat de gehele tabel wordt geschoond.
Volledig schonen is niet gewenst. Een procedure wil ik nog uitwerken dat de history-tabel automatisch periodiek wordt geschoond maar dat de mutaties over een periode van bv. de laatste maand bewaard blijven.

1.2Nieuw assistent

Het popup menu, genoemd in voorgaand hoofdstuk, kent een optie “Meer opties”. Een daarvan is “Nieuw assistent”.
Klik hier op en in de werkruimte verschijnt bv.:

 

Je kunt dan een nieuwe pagina (zie handleiding “Pagina”) slepen naar een pijltje waar deze pagina moet worden geplaatst.
Deze methode werkt preciezer dan het slepen van de nieuwe pagina in de boomstructuur.

1.3Plaats als root

Onder “Meer opties” is ook te zien “Plaats als root”.
Hiermee kun je de geselecteerde pagina als root aanwijzen. Dit wordt niet de root van de website (dat is de eerste pagina “root”). Het resultaat is dat alleen deze pagina met zijn onderliggende pagina’s worden getoond.
Gebruik is alleen zinvol wanneer de boomstructuur erg uitgebreid is.

 

Hoe schakel je dit uit? Boven de rootpagina wordt een blauwe balk getoond met een “X”. Klik op de “X” en dan wordt de volledige boomstructuur getoond.
Werkt het niet, uitloggen en opnieuw beginnen.

 

1.4Overige opties in het popup-menu

Je kunt: