4Inhoudselementen

Onderhoud van de website gebeurt in de Backend.

Adres: http://www.ikonenmuseumkampen.nl/typo3

Tijdelijk: http://responsive.wimroukema.nl/typo3

 

Een opmerking vooraf:
Een webpagina bevat meer inhoud dan in de inhoudselementen worden opgevoerd. Menu’s, logo’s, blokken met “laatste nieuws”, eigenlijk alle elementen die op meerdere pagina’s voorkomen, worden op een webpagina geplaatst met behulp van Typoscript.
In de inhoudselementen wordt veelal alleen de inhoud van de body van een webpagina gevuld.

 

Selecteer module “Pagina” en een pagina in de boomstructuur.

In de werkruimte wordt getoond:

 
 

Het inhoudselement is nog leeg.
Opmerking: de indeling van de werkruimte voor de homepage wijkt af. Zie onderstaand:

 

Dit is een deel van de inhoud van de pagina.

 

We gaan verder met het lege inhoudselement.

 

 
 

Klik op de image. Dan verschijnt:

 

Er moet een keuze gemaakt worden van de soort inhoud van het inhoudselement. Meest voorkomende keuzes: “Gewoon tekstelement” en “tekst en afbeeldingen”.

Bij de keuze “tekst en media” kun je behalve afbeeldingen ook video’s opnemen. Dit laatste wordt afgeraden.

De andere keuzes zijn specifieke constructies die je ook in een gewoon tekstelement kunt opnemen.

 

De nu gemaakte keuze kan altijd weer gewijzigd worden.

 

De tab “Formulieren”:

 
 

Zoals te zien in bovenstaand figuur is niet alle tekst vertaald naar Nederlands.

Met een dergelijk inhoudselement kun je een vooraf vervaardigd formulier insluiten.

Het maken van een formulier is meer specialistisch werk en komt in deze handleiding niet aan de orde.

 

De tab “Plugins”:

 

Iedere plugin kun je binnen het inhoudselement onder “algemene plug-in” alsnog selecteren.

Dit onderdeel blijft verder buiten beschouwing in deze handleiding om de eenvoudige reden dat onderhoud hierop (voorlopig) niet aan de orde is.

 

We gaan een “Tekstelement met afbeeldingen” aanmaken.

De volgende tabs worden zichtbaar:

 
 

Het algemene gedeelte is voor de tekst. Onder “Afbeeldingen” kunnen één of meerdere afbeeldingen worden toegevoegd, alsmede wordt de plaatsing van de afbeeldingen aangegeven.
Onder “Toegang” wordt de zichtbaarheid van een inhoudselement geregeld.

 

Tab: Algemeen

Het type inhoudselement kan hier gewijzigd worden, je kunt bv. Overstappen naar een plugin.
 

De tekst in de kop (niet verplicht) wordt op de webpagina getoond.

Vervolgens is er de Rich Text Area (RTE). Het “image” icoon (6e van links) is door een zelf vervaardigde extensie toegevoegd.
Verwacht niet al te veel functionaliteit daarvan. In ieder geval moet de afbeelding een klein formaat hebben. Klik op de icoon en dan verschijnt:

 

Je kunt dan een afbeelding uit een map op de server selecteren. Deze afbeelding wordt dan geplaatst in de tekst op de plaats waar de cursor stond.

Voor de rest veronderstel ik dat het werken met een RTE bekend is. Wel speciale aandacht voor het plaatsen van links naar een e-mailadres.
Klik op de “schakel”. Je kunt dan kiezen voor “email”.
N.B.: zet niet het volledige e-mailadres als tekst, maar bv. “mail ons”, om te voorkomen dat het e-mailadres op een eenvoudige wijze kan worden achterhaald door lieden die vervolgens spam willen loslaten op het gevonden e-mailadres.
Typo3 zorgt voor encryption van het e-mailadres.

 

Aan het eind, is het raadzaam je werk op te slaan. Icoon boven de werkruimte (te vergelijken met pagina onderhoud).

 

Tab Afbeeldingen:

 
 

Getoond worden de bestandstypes die gekoppeld kunnen worden. Klik je op “afbeelding toevoegen”, dan wordt een mappenboom gepresenteerd (zie ook hierboven) waarna je een afbeelding kunt selecteren.

Onderaan kun je aangeven hoe de afbeelding geplaatst moet worden in de tekst.

 

Met een dergelijk inhoudselement kun je meerdere afbeeldingen plaatsen.

 

Je kunt alleen afbeeldingen selecteren die eerder zijn geupload naar de server. Hoe dat in zijn werk gaat, komt in het hoofdstuk “Upload van bestanden” aan de orde.

 

Tab Toegang:

Te vergelijken met dezelfde tab bij “pagina onderhoud”.
De geldigheidsduur van het inhoudselement kan hier worden geregeld en ook kan het inhoudselement op verborgen worden gezet.

 

Indien gereed, sla je werk op. Na afsluiting wordt het volgende getoond in de werkruimte:

 
 

In het midden is het gevulde inhoudselement te zien. Omdat ik de kop niet heb ingevuld, verschijnt er verder ook geen tekst. Het invullen van de kop is dus aan te raden voor de inzichtelijkheid.

Wat verder opvalt, is dat je zowel voor als na het bestaande inhoudselement, weer een inhoudselement kunt toevoegen.

De bodytekst op een pagina kun je dus opbouwen vanuit meerdere inhoudselementen.