9Interne notities

Onderhoud van de website gebeurt in de Backend.

Adres: http://www.ikonenmuseumkampen.nl/typo3

Tijdelijk: http://responsive.wimroukema.nl/typo3

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een hulpmiddel om de website up-to-date te houden. Als voorbeeld neem ik een actiekorting onder “museumwinkel”. Deze actiekorting geldt voor de maand februari. Op 1 maart moet de betreffende tekst verdwijnen. Wie denkt daaraan? Hoe kun je worden geattendeerd?

 

Een gebruikelijke procedure is om een geldigheidstermijn op te geven voor een inhoudselement. Maar in dit voorbeeld gaat het om een stukje tekst. Ook dan kun je werken met geldigheidstermijnen voor inhoudselementen.
Als volgt: Het inhoudselement heeft een geldigheid tot 1 maart 2018. Je maakt een kopie van dit element met aangepaste tekst met een geldigheid vanaf 1 maart 2018.

 

Er is ook een andere mogelijkheid, aanpassen op 1 maart. Er zijn natuurlijk meerdere mogelijkheden om dat niet te vergeten, maar er is een mogelijkheid binnen de backend van Typo3, door gebruik te  maken van interne notities.

 

Dit werkt als volgt:

Kies module “Lijst” en selecteer de betreffende pagina (in dit voorbeeld “museumwinkel”). In de werkruimte wordt dan het volgende getoond:

De “interne aantekening” was al gemaakt en wordt getoond. Onderaan wordt alle informatie al weergegeven.
 

Interne aantekeningen kun je aanmaken voor alle webmasters of uitsluitend voor jezelf.

 

Een nieuwe aantekening maak je door in de lijst-module op het “+” symbool boven de werkruimte te klikken. Kies dan vervolgens “interne aantekening”. Het invullen van een aantekening behoeft geen toelichting.
Wel is van belang dat ik een rubriek heb toegevoegd, nl. een actiedatum. In het voorbeeld vul je dan 1 maart 2018 in.
Belangrijk: wanneer een actiedatum is ingevuld, wordt automatisch een e-mail met een herinnering verstuurd. Deze e-mail komt nu nog uitsluitend bij Hester terecht.


Tenslotte: als de aantekening niet meer van belang is, vergeet hem niet te verwijderen. Zeker bij een ingevulde actiedatum is dat van belang om te voorkomen dat Hester dagelijks een e-mail ontvangt.