5Nieuws

Onderhoud van de website gebeurt in de Backend.

Adres: http://www.ikonenmuseumkampen.nl/typo3

Tijdelijk: http://responsive.wimroukema.nl/typo3

 

We onderscheiden nieuwsberichten naar de volgende categorieën:

Alleen nieuwsberichten waaraan een categorie is toegekend worden op een webpagina geplaatst.

 

Nieuwsberichten zijn geen inhoudselementen, ze vallen onder het fenomeen “records”. Records worden opgeslagen in (Typo3)folders.

 

De webmaster heeft geen bevoegdheid om folders aan te maken of te wijzigen. De webmaster kan wel de berichten in een folder aanpassen en nieuwe berichten toevoegen.

 

Onderstaand wordt beschreven hoe een nieuwsbericht wordt ingevoerd.

 

De volgende folders zijn aangemaakt:

 
 

Iedere bovengenoemde categorie heeft dus zijn eigen folder. Voor alle duidelijkheid, technisch is er geen enkel verband tussen de naam van de folder en de categorie van het nieuwsbericht. Denk dus niet, ik leg een bericht vast in “Activity” en dus heeft dat bericht de categorie “Activiteit”.

 

Selecteer module “Lijst” en de folder “Expositie berichten”.

 

Het eerste deel bevat inhoudselementen die aan een nieuwsbericht zijn gekoppeld. Door op de “i” icoon te klikken, kun je zien aan welk bericht dit element is gekoppeld. Koppeling is op basis van het berichtnummer.

Aanbeveling: werk aan de inhoudselementen vanuit een nieuwsbericht. Dus negeer het eerste deel.

 

Het tweede deel bevat de eigenlijke nieuwsberichten, in lijstvorm. Door “Uitgebreid overzicht” aan te zetten, verschijnen nog meer icoontjes (zie schermvoorbeeld). Is doorgaans niet nodig.

 

Onderaan in het werkblad komt een onderdeel “Klembord”. Hiermee kun je elementen cq. records verplaatsen. Laat ik verder buiten beschouwing.

 

Andere werkwijze:

Kies module “Nieuwsbeheer”, het volgende wordt getoond:

 

Bovenstaande geeft een vollediger beeld van de inhoud van de nieuwsberichten. De inhoudselementen zijn bv. weggelaten.
 

Voor de verdere werking maakt het niet uit welke module je kiest.

 

We gaan een nieuwe expositie toevoegen. Klik op de “+” boven de lijst met nieuwsberichten of op het “plus-icoon” boven het werkblad.

 

Tab: Algemeen

 

Het nieuwsbericht dient een titel te krijgen (verplicht, zie de rode omkadering).

 

Daaronder staan de rubrieken:

 
 

 

 

 

 

 

 

Deze twee rubrieken worden alleen gebruikt voor expositie records, nl. de begin- en einddatum van de expositie. Invulling voor andere types berichten, heeft geen functie.

De rubrieken zijn toegevoegd door een (eigen) uitbreiding op de nieuwsextensie.

 

Een aantal zaken worden automatisch afgeleid in de teksten op de webpagina:

Verwar deze rubrieken niet met de geldigheidsrubrieken van het bericht. Geldig betekent wel of niet  tonen. Dit komt later aan de orde.

 

Vervolg op het scherm:

 

Het type:

Bij ons altijd “nieuws”. De andere opties “verwijzen naar een interne pagina” en “verwijzen naar een externe pagina” gebruiken we niet.

 

Het bericht kun je verbergen.

 

Teaser: De tekst wordt gebruikt bij het lijsten van de berichten; niet bij het presenteren van het individuele nieuwsbericht (detailoverzicht).

 

Datum en tijd van het bericht:
Belangrijk als je het bericht in het archief geplaatst wilt hebben.

 

Archief:
Datum waarop het bericht in het archief wordt geplaatst. Geen verplichte rubriek. Kan altijd later worden ingevuld of gewijzigd worden.

 

Verband tussen “Datum & tijd” en “Archief”:
Archiefdatum geeft aan wanneer het bericht een archiefbericht is, terwijl datum & tijd wordt gebruikt voor het archiefmenu.
Voorbeeld: Een nieuwsbrief van de Vrienden krijgt als datum&tijd: 01-01-2018. Archiveringsdatum wordt bv. 01-10-2018.
Deze nieuwsbrief komt in het archief beschikbaar onder jaar: 2018 en maand: mei.

 

De laatste rubriek “Rich-text-editor”:
Niet weergegeven in bovenstaand schermvoorbeeld. Dit is de tekst van het nieuwsbericht. Wordt geplaatst bij weergave van het detailoverzicht.

 

Tab: Content Elementen

 

Initieel ziet dit onderdeel er als volgt uit:

 
 

Klik op “Maak nieuwe” en dan verschijnt een zelfde scherm als wanneer je een inhoudselement aanmaakt voor een pagina.
Je kunt meerdere inhoudselementen koppelen aan een nieuwsbericht.

 

Ben je een nieuwsbericht aan het wijzigen en was er al een inhoudselement gekoppeld, dan zie je bijvoorbeeld:

Betekenissen icoontjes rechts, achtereenvolgens:
 

Verbergen, verwijderen, inhoudselement toevoegen (achter de geselecteerde) en verplaatsen.

 

Om het inhoudselement te bewerken, klik op het pijltje, geheel links of op het icoontje rechts daarvan (het roodkleurig icoontje geeft aan dat een youtube filmpje is opgenomen in dit element).

Omdat het hier gaat om een video, is als inhoudstype gekozen voor “Text & Media”.

 

Schermvoorbeeld:

 

De titel van het filmpje is weergegeven. Meerdere filmpjes kunnen worden toegevoegd.

Toevoegen van een youtube-filmpje bijvoorbeeld, doe je door te klikken op de button “Add Media file by Url”.  De betreffende button wordt niet getoond om redenen van autorisatie.

 

Probleem: Ik krijg het niet voor elkaar om de webmaster te autoriseren van de genoemde button. In voorkomende gevallen zal de webmaster hiervoor een beroep moeten doen op de administrator.

 

Tab: Toegang

Hierin regel je de geldigheidsperiode van het nieuwsbericht. Vergelijk dit met inhoudselementen. Optioneel. Zal niet gebruikt worden.

 

Tab: Opties

Selecteer de van toepassing zijnde categorie voor het onderhanden nieuwsbericht.
Selectie van een categorie wordt niet afgedwonen, maar is wel verplicht om te bereiken dat het bericht wordt getoond op de website.

 

Tab: Relaties

Hier wordt de afbeelding gekoppeld die op de detailpagina wordt getoond. Optioneel kan deze afbeelding ook op de lijstpagina worden getoond.

Schermvoorbeeld na openen van de tab (er is al eerder een afbeelding gekoppeld):

Over de verschillende knoppen:
 

 

Klikken we op het pijltje of op de thumbnail van de gekoppelde afbeelding, dan is het resultaat:

Met de checkbox geef je aan of de afbeelding in de lijstweergave moet worden opgenomen (let niet op de vertaling).
 

De rubriek “Titel”: De %s is een variabele die men vergeten is om in Typo3 in te vullen. Vermoedelijk kun je hiermee de titel van de afbeelding overschrijven.

 

Rest  nog uitleg op het potloodje in het eerste schermvoorbeeld van de onderhavige tab.
Hiermee kun je beschrijving en een alternatieve tekst opgeven (gebruik zal niet nodig zijn).

 

Overige tabs:Metagegevens en Notes

Geen toepassing.

 

Tenslotte:

Het nieuwsbericht opslaan. Tussentijds opslaan is altijd aan te bevelen. Keerzijde is dat je dan mogelijk een gedeeltelijk nieuwsbericht op de website krijgt te zien. Door het caching mechanisme wordt dat echter meestal voorkomen.

 

Schoon de cache:

Het nieuwsbericht wordt pas getoond als de cache voor de pagina’s waarop het nieuwsbericht getoond moet worden, geschoond is.
Klik op de bliksemschicht rechts bovenin, boven de werkruimte. Dus de bliksemschicht van de pagina en niet de bliksemschicht naast de naam van de webmaster.