3Pagina’s

Onderhoud van de website gebeurt in de Backend.

Adres: http://www.ikonenmuseumkampen.nl/typo3

Tijdelijk: http://responsive.wimroukema.nl/typo3

 

Pagina onderhoud zal in de praktijk nauwelijks nodig zijn. Voor de volledigheid geef ik wel een overzicht. Tevens zal ik uitweiden over de structuur van de inhoudselementen die bij een pagina horen.

 

We maken een nieuwe pagina aan.
Selecteer de module “Pagina” en selecteer een “standaard pagina” (boven de boomstructuur). Zie onderstaand figuur:

 
 

Plaats het icoontje (een lijn verschijnt in de boomstructuur) naar de gewenste plaats.

 

De gegevens voor de pagina verschijnen in de werkruimte.

Voor een bestaande pagina: selecteer module “Pagina”, de gewenste pagina en klik op het potloodje boven de werkruimte (zie figuur).

 
 

Linker icoon: Als module “Bekijken”.

Middelste icoon: wijzig pagina.

Rechter icoon: zoeken (nooit gebruikt).

 

Bij wijzigen van de pagina, of bij een nieuwe pagina, worden de volgende tabs getoond:

 

Niet alle tabs worden door ons gebruikt. Hieronder passeren ze de revue:

 

Tab: Algemeen / General

 

 

In de selectbox kan het type pagina worden geselecteerd. Wijzig je van standaard naar bv. Snelkoppeling dan verschijnt een popup om te bevestigen dat je deze wijziging inderdaad wilt.

De verschillende paginatypes zijn: standaard, snelkoppeling en externe link.

 

De titel van de pagina, wordt getoond op de website. Verplicht veld, is te zien aan de rode omranding.

 

De rubriek “URL Segment”:
Functie: het leesbaar maken van de url’s in de adresbalk van de browser. Zoekmachine-vriendelijk.

Het linkerdeel wordt in ieder geval ingevuld met het protocol en de hostnaam (opgegeven in de configuratie). Het rechterdeel wordt ingevuld door op de refresh button te klikken (uiterst rechts). Wil je handmatig het rechterdeel invullen klik dan op de linker button.

 

Tab: SEO

 

Tab: Social Media
Wat hier wordt ingevuld, zal terechtkomen in header-parameters. Niet zichtbaar voor de bezoeker, maar wel zoekmachines.
Heb ik niet mee gewerkt.

 

Tab: Metagegevens

 

De redactionele kolommen hebben wellicht intern een functie. De overige rubrieken is voor het verbeteren van de vindbaarheid onder een zoekmachine.
In mijn Typoscript doe ik niets met deze velden. Invulling heeft dus geen functie voor de website.

 

Tab: Weergave

 

Hierin kan worden geselecteerd welke backend layout moet worden gebruikt, voor deze pagina en voor eventuele onderliggende pagina’s.

Aan het eind volgt hierover uitleg. Overigens voor de bestaande pagina’s is dat uiteraard al ingericht.

 

Tab: Toegang

 

Onder deze tab kun je:

Geen van de rubrieken is verplicht.

 

Klaar, de pagina opslaan.

 
 

Zoals te zien, kun je de wijzigingen afbreken, opslaan met als optie om de pagina af te sluiten (klik op pijltje), de pagina verwijderen en je kunt de wijzigingen terugdraaien.

 

Na het afsluiten van de pagina wordt het volgende beeld getoond:

 
 

Je ziet de paginatitel en één kolom met een leeg inhoudselement.

 

De indeling van de werkruimte, hier met de inhoudselementen, wordt gestuurd door een mechanisme die bepaalt hoeveel, en welke inhoudselementen worden getoond. Ieder element heeft een meegegeven titel (hier: “tekst”).

 

Standaard geeft Typo3 de volgende indeling van inhoudselementen:

 

 

Maximaal 4 kolommen. De betekenissen van de kolommen is een afspraak met de website ontwikkelaar. Doorgaans is de kolom “normaal” bestemd voor de body van een pagina. De andere kolommen kunnen worden gebruikt voor de linker- en rechterkant en eventueel nog een vierde kolom.

 

Niet voor iedere website zijn 4 kolommen voldoende, denk maar eens aan een pagina met verschillende blokken tekst. Dan ga je het niet redden.

Daarom kent Typo3 de volgende middelen om het doel, d.i. meer dan 4 kolommen, te gebruiken. Een ander doel is ook om een duidelijke betekenis mee te geven aan iedere kolom.

De middelen zijn:

  1. 1.Backend Layouts.
    Hiervan wordt voor het ikonenmuseum gebruik gemaakt. Dit is de meest eenvoudige optie. 

  2. 2.Extensie GridElements.
    Deze extensie maakt een veel grotere diversiteit aan kolommen mogelijk met als bijkomend voordeel dat je eenvoudig inhoudselementen kunt verslepen. 

  3. 3.En het zwaarste middel is de extensie “Templa Voilà”.
    Deze extensie maakt iedere pagina layout  mogelijk. 

Zoals gezegd houden we het voor de website van het Ikonenmuseum op het gebruik van Backend Layouts. Voor de homepage wordt een andere backend layout gebruikt dan voor de overige pagina’s.
Boven is aangegeven onder welke tab van de pagina dat wordt geregeld.

 

Dit is het wat betreft de standaardpagina’s.

De variëteit “Snelkoppelingen” en “externe links” komen hieronder kort aan de orde.

 

Snelkoppelingen

 

 

Tab: algemeen

Het grote verschil met een standaardpagina zit in de rubrieken “Snelkoppelingsmodus” en “Snelkoppeling doel”.
In de website wordt steeds gebruik gemaakt van de optie “eerste subpagina”. De tweede rubriek wordt dan niet gebruikt.

 

Externe link

Onder de tab “Algemeen”, wordt onderstaande toegevoegd:

Vul de url in van de externe website.
 

Tenslotte:

Rechts boven de werkruimte is het volgende te zien:

 
 

Het pad in de boomstructuur voor de geselecteerde pagina en het paginanummer.

Een belangrijke functie is het schonen van de cache voor uitsluitend de geselecteerde pagina. Het icoontje met de bliksemschicht zorgt hiervoor.
De overige icoontjes blijven hier onvermeld.